TVCI 2014

24 בפברואר 2014

TVCI 2014

הנסיעה אל השתלמות המקצועית ב -TVCI-THE VISION CARE INSTITUTE בשנת 2014 התקיימה בתחילת בחודש פברואר 2014 במדינת צ'כיה בעיר פראג. השתלמות ב -TVCI-THE VISION CARE INSTITUTE הינה השתלמות […]