השתלת קרנית

3 באוקטובר 2014

העידן הבא בניתוחי השתלת קרנית – חיתוך הקרנית באמצעות לייזר פמטו-שניה פרופסור אור קיזרמן

העידן הבא בניתוחי השתלת קרנית – חיתוך הקרנית באמצעות לייזר פמטו-שניה (מאמר נשלח ע"י ד"ר ניר ארדינסט), פרופסור אור קיזרמן www.prof-or.com, מנהל שרות הקרנית ועין יבשה, […]