המוסד ללימודי המשך באופטומטריה –The Institute for continuing education in Optometry

17 מרץ 2020

מועצת האופטומטריסטים בישראל

ת.ד. 2826, תל-אביב  מיקוד 61027,טל' 03-5602645/8 פקס: 03-5602612 ע.ר. 8-002-010-5

Email: moatza@ico.org.il

www.ico.org.il                  

חברים/ת המועצה וציבור האופטומטריסטים,

 

ביום חמישי שעבר הגיעה המועצה לכלל הסדר עם דר' ניר ארדינסט וגיבשה את המתווה להקמתו והפעלתו של:

המוסד ללימודי המשך באופטומטריה –The Institute for continuing education in Optometry

בראש המוסד יעמוד דר' ניר ארדינסט שיהיה גם המנהל האקדמי והמוסד יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם אוניברסיטת בר אילן, מכללת הדסה והמכללה לאופטומטריה.

מטרות המוסד הינן בשלב ראשון העשרה והתמקצעות בתחומים הרלוונטיים למקצוע תוך כדי חשיפת ציבור החברים לכלל החידושים בענף הן בצד הטכנולוגי והן המקצועי תוך כדי שיתוף מיטב המרצים מהארץ ומהעולם.

האג'נדה לשלב השני תפורסם בהמשך.

מערך הקורסים ולימודי התעודה המתוכננים יהיו בנושאים הבאים:

טיפול בהאטת התקדמות קוצר ראייה, עין יבשה, ראייה דו עינית, מצבי חירום, מיפוי קרנית, שדה ראייה, אופטומטריה פדיאטרית, OCT, לחץ תוך עיני וגלאוקומה, התאמת עדשות מגע מתקדמות, דימות סגמנט קדמי, פתולוגיה אקולרית ועוד.

 

המועצה תקדם בברכה כל משוב מהחברים באשר לנושאים המעניינים להיכלל בתוכנית הלימודים ונדון בהם בחיוב. אנא פנו אלינו באמצעות ווטסאפ המועצה או דף הפייסבוק בהצעות או רעיונות לקורסים נוספים ו/או משלימים אשר נראים לכם כמעניינים וחשובים להתפתחות המקצוע.

 

בב"ח – אדי.

 

אדי מרקוביץ'

יו"ר מועצת האופטומטריסטים בישראל