הכנס השנתי של חוג מנתחי רפרקציה 2020-מיפוי קרנית

הכנס השנתי של חוג מנתחי רפרקציה 2020-מיפוי קרנית

מלון דן פנורמה, תל אבי ב
יום שישי, 27.03.2020
08:00 – 09:00 התכנסות ותצוגה
09:00 דברי פתיחה – פרופ' אבי סלומון, יו"ר חוג רפרקציה
ישיבה ראשונה: מיפוי קרנית בניתוחי רפרקציה
9:00 – 11:00
10 דקות הצגה, 5 דקות דיון
פאנל: פרופ' אירית בכר, ד"ר אורי מלר, ד"ר דוד סמדג'ה, פרופ' אבי סולומון

  • מיפוי מבוסס פלסידו, שיטות הערכה קלסיות -ד"ר איליה לוינגר
  • עקרונות ה- Elevation based topography פרופ' אירית ברקת
  • מערכת ה- Pentacam וה- Belin Ambrosio Displayפרופ' אירית בכר
  • דוגמאות קליניות לשימוש ב- Pentacam פרופ' אבי סולומון
  • מערכת ה- Galilei וה- Dual Scheimpflug ד"ר דוד סמדג'ה
  • דוגמאות קליניות לשימוש ב- Galilei ד"ר דוד סמדג'ה
  • מיפוי אפיתל הקרנית – פרופ' אור קייזרמן
  • מערכת ה- Sirius ודוגמאות קליניות – ד"ר ניר ארדינסט
  • התוויות והתוויות נגד לטיפול רפרקטיבי על פי נתוני טופוגרפיה של הקרנית – ד"ר שמאול לוינגר
  • מיפוי אפיתל הקרנית – פרופ' אור קייזרמן

11:00 – 11:45 הפסקה ותצוגה
ישיבה שניה: עבודות מקוריות
11:45 – 13:15
7 דקות הצגה, 3 דקות דיון
פאנל: ד"ר שמואל לוינגר, פרופ' גיא קליינמן, פרופ' אבי סלומון
1. Itay Lavy (Hadassah) – OCT based Corneal topography with the Cassia system
2. Yishay Weill (Shaare Zedek) – Automated Assessment of Point Spread Function Break Up Time After Laser Vision Correction Procedures
3. David Smadja (Shaare Zedek) – Planning strategy and therapeutic photoablation in highly aberrated corneas – a case series presentation
4. Olga Reitblat (Rabin, Assuta Optic) – Femtosecond Laser Assisted In Situ Keratomileusis versus Photorefractive Keratectomy for Correction of Hyperopia
5. Lauren Wasser (Shaare Zedek) – Accuracy and Reliability of Preoperative Percentage of Tissue Altered Calculation in Refractive Surgery Planning for Myopic LASIK
6. Oren Golan (Tel Aviv, Enaim, Sheba) – Differentiating Highly Asymmetric Keratoconus Eyes Using a Combined Scheimpflug/Placido Analysis 7. Adi Einan Lifshitz (Assaf Harofe, Einaim) – Treating post-LASIK ectasia with collagen Cross-Linking and intacs
8. Mark Krauthammer (Shaare Zedek) – Optical quality metrics in forme-fruste keratoconus and normal eyes
13:15 דברי סיכום ושבת שלום

רישום לכנס השנתי של חוג מנתחי הרפרקציה

הכנס השנתי של חוג מנתחי רפרקציה 2020-מיפוי קרנית דר' ניר ארדינסט
הכנס השנתי של חוג מנתחי רפרקציה 2020-מיפוי קרנית
הכנס השנתי של חוג מנתחי רפרקציה 2020-מיפוי קרנית
הכנס השנתי של חוג מנתחי רפרקציה 2020-מיפוי קרנית