קורס והשתלמות מקצועית במיפוי קרנית ועדכונים בקרטוקונוס

קורס והשתלמות מקצועית במיפוי קרנית ועדכונים בקרטוקונוס

21.5.19 רשפון

מרכזים: ד"ר עאדל ברבארה ד"ר ניר ארדינסט

9.00-8.30- התכנסות והרשמה

9.00-9.25 מיפוי קדמי של הקרנית – ד"ר דוד ורסנו

9.25-9.50 טומוגרפיה של הקרנית – ד"ר דוד ורסנו

9.50-10.05 OCT   של הקרנית – ד"ר עאדל ברבארה

10.05-10.20  אפידמיולוגיה של הקרטוקונוס – דר עאדל ברבארה

10.20-10.40  חידושים בעדשות מגע לקרטוקונוס – מר איליה אורטנברג

10.40-11.00  מיפוי קרנית ועדשות מגע בקרטוקונוס – דר ניר ארדינסט

11.00-11.30 הפסקה

11.30-11.50 קרוס לינקינג וקרטוקונוס – פרופ' יוסף פרוכט פרי

12.10- 11.50 טבעות וקרטוקונוס – דר עאדל ברבארה

12.30 -12.10 עדשות פאקיות בקרטוקונוס – פרופ' גיא קליינמן

12.50- 12.30 DALK  וקרטוקונוס – פרופ' אבי סולומון

12.50-13.00 דיון

13.00-14.00 הפסקת צהריים

14.00-14.25  RK וקרוס לינקינג משולבים בקראטוקונוס-פרופ' אור קיזרמן

14:30- 14.25  סיכום דר עאדל ברבארה

14.30 חלוקת תעודות

קורס והשתלמות מקצועית במיפוי קרנית ועדכונים בקרטוקונוס דר ניר ארדינסט דר ברברה
קורס והשתלמות מקצועית במיפוי קרנית ועדכונים בקרטוקונוס דר ניר ארדינסט דר ברברה