הרכבת עדשות מגע הנשירה ופתרונה

מאמר דוד ברקוב

David Berkow

M.Sc. (Ulster University)

Dip. Optom.(S.A.)  F.O.A.(S.A.)  FC Optom. (U.K.)

F.A.A.O.  F.E.A.O.O. F.B.C.L.A.  F.I.A.C.L.E.

תַקצִיר:

להיות אופטומטריסט היום היא משימה מאתגרת. הזעקה העיקרית היא הפחתת תזרים המזומנים ונאמנות המטופל. מתאימי עדשות מגע מפנים אצבע מאשימי בכל מקום ועל כולם, אך אינם מצליחים להסתכל מקרוב על מה שהם עושים. מחקרים רבים חקרו את רמת הפסקת הרכבת עדשות מגע. ההערכות האחרונות נעות  בין 15% ל -23% . למעשה, מספר המרכיבים שמפסיקים להרכיב עדשות מגע בכל שנה עקב אי-נוחות, מעריכים כי הם דומים למספר מרכיבי עדשות מגע חדשים, למרות ההתקדמות הטכנולוגית בחומרי גלם של עדשות המגע, העיצובים החדשים וכן גם שיטות הטיפול המתקדמות שנועדו לשפר את נוחות עדשות מגע ועל ידי כך לשמור על מרכיבי עדשות המגע.

אנחנו, כמתאימי עדשות מגע, צריכים להתמודד עם הבעיה יותר ברצינות. אסור לנו להניח שהמטופלים שלנו מרכיבים את עדשות המגע שלהם בנוחות (אלה הנוטשים השקטים).

עלינו לשאול את המטופלים שלנו את השאלות הנכונות, להיות ספציפיים יותר, ולשאול שאלות מפורטות גם אם התשובות אינן נעימות לאוזנינו.

אנחנו חייבים לעשות את הבדיקות הנדרשות לפני שאנחנו מתאימים עדשות מגע כדי לנסות לוודא אם המטופל סובל מבעיות של משטח העין הקדמי, ואם כן לטפל בזה לפני שנמשיך להתאים את עדשות המגע לאותו מטופל.

כאשר אנו פוגשים מטופל שנמצא על סף הפסקת הרכבת עדשות מגע, עלינו לערוך מספר רב של בדיקות (10 שלבים) כדי לצמצם את הסיכויים שהוא יפסיק להרכיב עדשות מגע ולהחזיר אותו למסלול.

סיכום ומשמעות:

אנחנו, כמתאימי עדשות מגע, חייבים לעשות הכל כדי לנסות למזער את מספר מרכיבי עדשות מגע המפסיקים להרכיב בקרב המטופלים שלנו.

אנחנו חייבים לשמור על ערנות ולמצוא את אלה שנאבקים להמשיך להרכיב את עדשות המגע שלהם, בקרב המטופלים שלנו.

לאבד מרכיב עדשות מגע עולה הרבה כסף באבדן הכנסות; זה הרבה יותר יקר לגייס מטופל חדש מאשר לשמור על מטופל מאושר.

באנגלית:

Abstract for Johnson and Johnson Contact Lens and Anterior Eye Conference 2018.

Title: Solving the Tragedy of Contact Lens Dropouts.

Abstract:

Being an eye-care practitioner (ECP) today is a challenging task. The main outcry is decreasing cash flow and patient loyalty. Contact Lens practitioners point their fingers everywhere and at everyone but fail to look closely at what they are doing. Many studies have investigated the level of contact lens wear discontinuation. Recent estimates have varied from 15% to 43%. In fact the number of wearers who discontinue each year from contact lens wear because of discomfort has been estimated to be of a similar order to those newly fitted with contact lenses, despite the availability of technological advances in contact lens material, designs and care systems all designed to improve contact lens comfort and wearer retention.

We, as contact lens practitioners, need to tackle the problem more seriously. We must not assume that our patients wearing their contact lenses comfortably (these are the silent dropouts).

We must ask our patients the correct questions, be more specific, and ask detailed questions even if the answers are not pleasant to our ears.

We must do the necessary investigation prior to contact lens fitting in order to try to ascertain whether the patient is suffering from Ocular Surface Disease and if so treat it before continuing with the contact lens fitting schedule.

When we encounter a patient who is on the verge of discontinuing contact lens wear we must go through a 10- step regime to reduce the chances of him discontinuing contact lens wear and getting him back on track.

Conclusion and Significance:

We, as ECP, must do everything possible to try to minimize contact lens wear dropouts amongst our patients.

We must keep alert and find those that are struggling to continue to wear their contact lenses amongst our patients.

Losing a contact lens patient doesn’t just cost you that revenue stream; it is far more expensive to recruit a new patient than to retain a happy patient.

 


Posted

in

by

Tags: