תואר שני מהטכניון בהנדסה ביו רפואית לאופטומטריסטים

תואר שני מהטכניון בהנדסה ביו רפואית לאופטומטריסטים

תואר שני לאופטומטריסטים עובדים (יום לימודים בשבוע-ימי שלישי) בטכניון-בשלוחת שרונה בתל אביב.

לפרטים:

טל: 03-6966662 שלוחה 6 , פקס: 03-6918799 ,
דוא"ל: rotemb@trdf.technion.ac.il

רקע על תוכנית הלימוד
הפקולטה להנדסה ביו רפואית היא יחידה רב תחומית, בה עוסקים ביישום הידע והכלים של תחומי ההנדסה השונים, – –
לעולם הרפואה ומדעי החיים, לצורך פיתוח שיטות אבחון וטיפול רפואיות ולחקר מחלות. עם עליית רמת החיים ותוחלת
החיים בעולם, ועליית הדרישה לרמה גבוהה ולמגוון רחב של שרותי בריאות, עולה הדרישה למערכות רפואיות
ולמכשור חדשניים. במקביל, תעשיית ההיי טק הביו רפואית הינה כיום בין המובילות ברמתה ובקצב גידולה. מגוון – –
הפעילויות של התעשייה הביו רפואית כולל תחומים כגון: מערכות דימות לאבחון מוקדם של מחלות ולניטור הטיפול, –
מכשור רפואי לניטור אותות פיזיולוגיים, פיתוח ביו חומרים, הנדסת רקמות, מערכות לטיפול אופטי, תרמי או אקוסטי, –
החדרת תרופות ושחרור מבוקר של תרופות, שתלים אורתופדים, איברים מלאכותיים, עזרים מלאכותיים מושתלים,
מכשור המבוסס על הנדסה ברמת המולקולה וננוטכנולוגיה. התעשייה הביו רפואית בארץ מתפתחת בקצב מואץ –
במיוחד באמצעות חברות הזנק רבות. זוהי תעשיה עתירת ידע, מוטת ייצוא ומאופיינת בחדשנות, תחכום וחיפוש
מתמיד אחר אתגרים חדשים. הפקולטה להנדסה ביו רפואית, בשיתוף היחידה ללימודי המשך, מקיימים תכנית ייחודית
ללימודים לקראת תואר ME במסלול ללא תזה בהנדסה ביו רפואית בתל אביב.
מטרת התכנית
הכשרת מהנדסים הבאים עם רקע מגוון וניסיון מעשי, לתחומי ההנדסה הביולוגית, ולממשק בין הנדסה ומדעי
הרפואה. שילובם כמהנדסים מובילי דרך, שיוכלו לעסוק בתפקידי מפתח במחקר ופיתוח, ניסוי, ייצור, אבטחת איכות,
ויישום מערכות ושיטות למען בריאות האדם ואיכות חייו, וכן בחברות הזנק רבות בתעשייה הביו רפואית, המתפתחת –
כיום בקצב מהיר ביותר.
סגל אקדמי
המרצים המלמדים מקצועות אלה, הינם מרצים מהפקולטה להנדסה ביו רפואית בטכניון, ומהתעשייה ומאחוריהם –
ניסיון עשיר בהוראה וחינוך מדעי טכנולוגי, מוניטין מוכח של חוקרים ברמה בינלאומית ותרומה מכרעת לקידום המשק –
הישראלי בתחום ההנדסה הביו רפואית.
קהל היעד
אופטומטריסטים, בוגרי תואר ראשון בהנדסה ומדעי המחשב ארבע שנתי, מאוניברסיטאות מוכרות. בוגרי פיסיקה ארבע שנתי, בעלי
תחומי עניין רחבים ורצון לשלב ידע מתחומים שונים של המדעים המדויקים ומדע הרפואה.
תנאי קבלה
**תנאים אלו הינם תנאי המינימום להגשת מועמדות לתכנית. ועדת הקבלה רשאית לדרוש ציון גבוה יותר מהמינימום.
השכלה
מועמדים בעלי תואר B.Sc הנדסי/מדעי ארבע שנתי ממוסד אקדמי מוכר, בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 83 ומעלה.
תנאי הקבלה הינם על פי תנאי הקבלה הנהוגים בביה"ס ללימודי מוסמכים, כמפורט באתר
www.graduate.technion.ac.il
ועדת קבלה
ועדת הקבלה הינה הגורם המוסמך לקבלת מועמדים לתכנית הלימודים. יתכן וועדת הקבלה תקיים ראיון אישי
למועמדים.
מסגרת הלימודים
תכנית הלימודים תתפרש על פני כ – 5 סמסטרים ותתקיים בקמפוס הטכניון בתל אביב. –
הלימודים יתקיימו בימי שלישי או שני (תלוי בשנה) בשעות בין השעות 21:30-13:30 , ובנוסף יתקיימו לימודים בימי שישי לפי הצורך.
משך הלימודים אינו כולל את פרויקט הגמר. יתכן שחלק מהקורסים יועברו בלמידה מרחוק.
הלימודים יהיו בהיקף של כ – 51 נקודות מוסמכים לפי הפירוט שלהלן:
11 נק' השלמה במדעי החיים למהנדסים )יילמדו בסמסטר הראשון(
34 נק' מקצועות התכנית
6 נק' פרויקט גמר

לעומדים בדרישות התכנית* )צבירת נק"ז הנדרשות ועמידה בהצלחה בבחינת האנגלית( יוענק תואר מגיסטר להנדסה
בהנדסה ביו רפואית מטעם הטכניון.

שכר הלימוד
גובה שכ"ל ללימודים לתואר שני הינו בהתאם לסכום שנקבע על ידי הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה
גבוהה. מכלול הדרישות האקדמיות להשלמת התואר )הקובע את שכר הלימוד לכל מועמד( ומועדי התשלום יקבעו –
בהתאם לנהלי הטכניון.
לפרטים נוספים אודות שכ"ל:
http://slimud.net.technion.ac.il
* כל כללי ביה"ס ללימודי מוסמכים יחולו על המתקבלים לתכנית. במקרה של סתירה בין הנאמר בדפי המידע לבין
תקנון ביה"ס ללימודי מוסמכים, תקנון ביה"ס ללימודי מוסמכים הוא בר התוקף מבניהם.
** הקבלה לתכנית הינה על בסיס מקום פנוי.
*** קבלת התואר מותנית בעמידה בדרישות ביה"ס ללימודי מוסמכים, וזאת בכפוף לתקנון ביה"ס.
נהלי רישום
ההרשמה תתבצע באמצעות היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של הטכניון.
למידע נוסף והרשמה, נא ליצור קשר עם רכזת התכנית
רותם בוארון rotemb@trdf.technion.ac.il
לטופס ההרשמה יש לצרף:
1 . שתי תמונות פספורט
2 . העתק דיפלומה*
3 . גיליון ציונים מאושר )בוגרי טכניון יכולים להגיש צילום(
4 . מדרג אקדמי )למעט בוגרי טכניון(
5 . קורות חיים
6 . קבלה בגין תשלום דמי רישום בסך 457 ש"ח.
התשלום יתבצע דרך הקישור הבא:
https://payment.technion.ac.il/registration/Default.aspx 7 . מומלץ לצרף גם מכתבי המלצה.
יש להגיש את המסמכים ב – 2 העתקים.
אנא הקפידו למלא ולצרף את כל הטפסים הנדרשים.
*על כל בוגרי המוסדות האקדמיים, למעט הטכניון, לצרף מסמכים מקוריים/עותק נאמן למקור.
כתובת למשלוח טפסי הרשמה
הטכניון קמפוס שרונה, רח' דוד אלעזר – 20 , מיקוד 6107416 , ת"א
* היחידה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכנית הלימודים. חלק מהתכנית עשוי להיות מועבר בלמידה מרחוק.
** יתכן ויינתן כקורס בחירה / למידה מרחוק.
לפרטים והרשמה
רותם בוארון, רכזת התואר,
טל: 03-6966662 שלוחה 6 , פקס: 03-6918799 ,
דוא"ל: rotemb@trdf.technion.ac.il

תכנית הלימודים 
השלמות במדעי החיים:
מספר מקצוע שם מקצוע הסמכה תרגול מתקדם נקודות
274001 מבוא לאנטומיה 2 – – 2.0
134058 ביולוגיה 1 3.0 – – 3.0
276010 ביופיסיקה
ונוירופיסיולוגיה
למהנדסים
2 2 – 3.0
276011 פיסיולוגיה של
מערכות הגוף
למהנדסים
2 2 – 3.0
מקצועות התכנית:
מספר מקצוע שם מקצוע הסמכה תרגול מתקדם נקודות
336501 סיווג ואשכול בזיהוי תבניות ביולוגיות 2 1 – 2.5
336403 תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות 3 2 – 4.0
336527 מבוא למערכת מחזור הדם 2 2 – 3.0
336208 שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים 2 2 – 3.0
336214 ניתוח תהליכים במערכת הראייה 2 1 – 2.5
336533 יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו רפואית 2 2 – 3.0
336021 ננו חלקיקים בביולוגיה מכניקה וריאולוגיה – 2 2 – 3.0
336529 הנדסת רקמות ותחליפים ביולוגיים 2 1 – 2.5
336502 עקרונות הדמיה ברפואה 2 1 – 2.5
336022 מתא לרקמה 2 1 – 2.5
336531 עקרונות של חישנים ביוכימיים 2 – – 2.0
336020 תופעות ביו חשמליות 2 2 – 2.5
336401 ביוחומרים – – – 2.0
336518 מעבר חום במערכות ביולוגיות – – – 3.0
336535 אולטרסאונד טיפולי 2 1 – 2.5
** 336017 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו רפואית – – – 2.0
336520 שתלים אורתופדיים ותחליפי רקמה 2 1 – 2.5
** 338500 סמינר מתקדם בהנדסה רפואית וביולוגית – – – 1.0
336405 יסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה 2.0
336540 תכן מכשור רפואי ממוחשב )עבודה מסכמת( 2.5
פרויקט מתקדם
מספר מקצוע שם מקצוע הסמכה תרגול מתקדם נקודות
338319 פרויקט מתקדם
בהנדסה ביו רפואית
– – – 6.0
* הטכניון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים.
** יתכן ויינתן כקורס בחירה.
סילבוס
השלמות במדעי החיים
תכנית ההשלמות הינה מתחום מדעי החיים ותלמד בסמסטר הראשון:
274001 מבוא לאנטומיה 2.0
הגשת ידע בסיסי בצורה מרוכזת ומדויקת במבנה גוף האדם. ההוראה מוקדשת לאספקטים דסקריפטיביים
ופונקציונליים של המערכות השונות בגוף ע"י שקופיות וצילומי רנטגן.
134058 ביולוגיה 1 3.0
הגישה המחקרית להסבר תופעות ביולוגיות הבאת דוגמה לחקר ביולוגי, הגדרות ומושגים בסיסיים היררכיה ביולוגית, –
אבולוציה כימית, התא כיחידת החיים, אנרגיה ומטבוליזם, חלבונים ואנזימים, מסלולים מטבוליים, מחזור התא וחלוקת –
תאים, מבנה ותפקיד הגנים ודיפרנציאציה והתפתחות תאי גזע.
276010 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים 3.0
דיפוזיה, אוסמוזה, שווי משקל יוני, חדירות והעברה דרך קרומים, תופעות ביו חשמליות, קרומים אקסיטביליים, –
האימפולס העצבי, העברה סינפטית, נוירוטרנסמיטרים, נוירומודולטורים, הפעילות החשמלית והמכנית של תאי שריר
השלד, עקרונות ארגוניים של המח, מערכות חישה עקרונות התמרה וייצוג מידע מרכזי, עקרונות פעולה של המערכת –
המוטורית.
276011 פיזיולוגיה של מערכות הגוף 3.0
פיזיולוגיה של הלב, מחזור הדם, המודינמיקה, נשימה, כליה, עיכול וויסות הורמונלי של הסביבה הפנימית של הגוף.
ניתוח כמותי של תפקוד מערכות הגוף. זרימה בכלי דם ובדרכי האוויר, פעילות מכנית וחשמלית של הלב, מחזור הדם
הכלילי, הריאתי וההיקפי, בקרת הלב ומחזור הדם, שיחלוף גזים בריאה וברקמה, נשיאת חמצן ודו תחמוצת הפחמן –
בדם, מכניקה של הנשימה, בקרת הנשימה, מאזן הנוזלים, האלקטרוליטים ויון מימן בגוף, הפרשת חומרים על ידי
הכליה, בקרת תפקוד הכליה, ספיגת חומרי מזון במערכת העיכול, מכניקה של תנועתיות מערכת העיכול, בקרת
מערכת העיכול, ויסות הורמונלי של מערכות הגוף בלוטות ההפרשה הפנימית ומערכות משוב פיזיולוגיות. –
מקצועות התכנית
* 336529 הנדסת רקמות ותחליפים ביולוגיים 2.5
אינטגרציה של עקרונות בהנדסה ומדעי החיים בהקשר לפתוח תחליפים ביולוגיים. תאים וביומולקולות: בקרה של
התרבות התא וההתמיינות שלו, תאי גזע, מעבר גנים, פקטורי גדילה וחלבונים בתהליכי התפתחות.
ביוחומרים: פיגומים ביולוגיים ממקור סינטתי או ביולוגי, חיקויים לחומרים ביולוגיים. הנדסה: טכנולוגית שימור תאים –
בביוראקטור, רקמות מהונדסות, מעבר חומר וביומכניקה. יישומים קליניים: השתלות של רקמות ואיברים מלאכותיים,
התחדשות רקמה In vivo .
336022 מתא לרקמה 2.5
תאים ממוינים ומבנה רקמות. נדידת תאים ומגעים בין תאים. המטריקס החוץ תאי. קולטנים והעברת אותות בתקשורת
בין תאים. התחדשות ומוות תאים ברקמות. התמיינות תאים ורקמות בהתפתחות העוברית.
* 336405 יסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה 2.0
1 . ביוטכנולוגיה כמערך ביולוגי כימופיסיקלי הנדסי משולב. תחומי יישום. – –
2 . ריאקציה אנזימטית כתהליך יסוד בביוטכנולוגיה. תהליכים רב שלביים.
3 . ביוריאקטורים יסודות תכנון והפעלה. –
4 . אנזימים מקובעים הכנה ואפיון. –
5 . אניאקטיבציה של ביוקטליזטורים מנגנונים ודרכי מניעה. –
6 . פיקוח ובקרה של תהליכים ביוטכנולוגיים. גלאים ביוכימיים.
7 . הפרדת תוצרים מביומאסה.
336531 עקרונות של חיישנים ביוכימיים 2.0
חשיבות נוזלי גוף באבחון רפואי ומגבלותיהם. עקרונות באבחון בחירה של הסמן הביולוגי )מרכיב מטבולי, אימונולוגי, –
מעביר אותות ועוד(, הפרמטרים הנמדדים, רגישות, ספציפיות, ועוצמת חיזוי לשלילה או זיהוי חיובי. מדידת הרמות של
מרכיבים ביולוגיים תוך שימוש בתהליכים ביוכימיים וביולוגיים. חיישנים העברת אותות ביולוגיים למדדים מכאניים או –
אלקטרוניים. מדידה חד פעמית או רציפה. מדידה איכותית ו/או כמותית. סטיות במדידה ובתוצאה של החיישן. ביו-
סנסורים וכלים חדשים באבחון דוגמאות מטכנולוגיות חדשניות, למשל ניטור רמות גלוקוז, זיהוי אנטיגנים ונוגדנים, –
מדידת רמות הורמונים.
336020 תופעות ביו חשמליות 2.5
היבטים הנדסיים ומודלים של תכונות הממברנה, פוטנציאל הפעולה, מודל הודגקין האקסלי וליו רודי. פתרונות נומריים – –
של התקדמות פוטנציאל הפעולה בסיב עצב וברקמה דו מימדית. הגדרת מקורות, מודל מקורות דיפולים, מונופולים. – –
תיאורית גאוס וגרין, מוליך נפחי. הבעיה הישירה והבעיה ההפוכה. השפעות ביולוגיות של שדות אלקטרו מגנטיים –
בתדר נמוך וגבוה )מדידה, השפעות תאיות ולגוף כולו, השפעות טיפוליות(. אלקטרופורציה השפעות השדה על –
ממברנה, הסעה של מולקולות, תרופות וחומרים גנטיים, יישומים מעבדתיים וברקמות חיות.
336208 שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים 2.5
אפיון ואנליזה של אותות רציפים או דגימים ע"י סינון, אוטוקרוסקורלציה, ספקטרום הספק וכו'. דוגמאות
מאלקטרוקרדיוגרפיה, אלקטרואנצפלוגרפיה, אלקטרומיוגרפיה. אפיון של עבוד של תהליכים נקודתיים.
סטטיסטיקה של מאורעות ושל אינטרולים, אינטראקציה בין מאורעות ובין אינטרולים למאורעות. דוגמאות מאותות
נוירופיסיולוגיים. זיהוי פולסים בשיטת Template Matching דוגמאות מנוירופיסיולוגיה.
336501 סווג ואשכול בזיהוי תבניות ביולוגיות 2.5
בעיית זיהוי תבניות של אותות ביולוגיים. סיווג ואשכול. למידה מודרכת ולמידה בלתי מודרכת. סוגי נתונים, נירמול
ואינדקסים של קירבה. אשכול הירארכי ואשכול לפי חלוקה של אותות ביולוגיים. אישכול מעורפל, ותקפות האישכול.
ניתוח נתונים מקרדיולוגיה, EEG , מערכת העצבים המרכזית )ראיה( וכו'.
336021 ננו חלקיקים בביולוגיה, מכניקה וריאולוגיה – 2.5
ננו חלקיקים ומולקולות כסמנים בביולוגיה. סוגים שונים של ננו חלקיקים, תהליכי יצור, הרכב וכימיית פני שטח, – – –
תאימות ביולוגית. ננו חלקיקים כנשאים וכמטרות לטיפולים רפואיים. תנועתיות מאולצת ופלקטואציות תרמיות –
בתמיסה. מבוא לריאולוגיה ומשוואות קונסטיטוטיביות. ננו חלקיקים במדידות מכניות וריאולוגיות ברמת תא יחיד. –
336403 תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות 4.0
חוקי היסוד של מעבר מומנטום, חום וחומר. עקרונות הדמיות במערכות למיניריות וטורבולנטיות. דיפוזיה ומעבר דרך
ממברנות. מעבר חומר בהסעה. דיאליזה, אולטרפילטרציה. פרמקוקינטיקה של תרופות ורעלים עוקבים במחזור הדם.
מודלים למעבר בין הגוף ומערכת טיפול חיצונית. כליה וכבד מלאכותיים.
336527 מבוא למערכת מחזור הדם 3.0
פיזיולוגיה ופתולוגיה של מערכת מחזור הדם. כימות תפקוד הלב. בקרת הצימוד החשמלי מכני של שריר הלב. מודלים
של שריר הלב. אלקרוקרדיוגרם. תכונות הדם. מודלים אנלוגיים לכלי הדם. הזרימה הכלילית. מחלת לב איסכמית.
הידרוסטטיקה. חוקי השימור. זרימה פועמת. התקדמות גלים בעורקים. מיקרוצירקולציה. מכשירי עזר ללב הכושל.
336214 ניתוח תהליכים במערכת הראיה 2.5
הבסיס הפיסיולוגי של אותות במערכת הראיה: תגובות תאים בודדים ותגובות אוכלוסיית תאים )פוטנציאלים ראייתיים
מעוררים( ליניאריות ואי ליניאריות במערכת הראיה, ברמה הפיסיולוגית והפיסיוכופיסיקלית. שימוש במחשב לשם –
דגימה, סינון, מיצוע, שמירה ועיבוד של אותות בראיה. שימוש בטכניקות של ניתוח מערכות כגון:פונקציות תמסורת
זמנית ומרחבית והתועלת בהן לפיסיולוגיה ולרפואה.
336533 יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו רפואית 3.0
קרינה אלקטרומגנטית, אופטיקה גיאומטרית, שבירת אור, אינטראקציה אור רקמה, מודלי אטומים ומולקולות, פיזור –
ובליעה בחומר ביולוגי, פלואורסנציה, טיפול פוטו דינאמי, לייזרים בביורפואה, ניתוחי לייזר, אופטיקת פורייה, קירובי –
פרנלופראונהופר, רכיבים אופטיים, דימות, מיקרוסקופיה, מיקרוסקופ קונפוקלי, תכנון מערכת אופטית, ניגודיות בחומר
ביולוגי, ננו חלקיקים בביופוטוניקה, סיבים אופטיים, אנדוסקופיה רפואית באמצעות סיב בודד.
336502 עקרונות הדמיה ברפואה 2.5
מבוא: הגדרות יסוד בהדמיה רפואית. הדמיה בעזרת קרני X . עקרונות הטומוגרפיה הממוחשבת ושימושיה. הדמיה
באמצעות רדיו איזוטופים. מצלמת גמא – PET SPECT , הדמיה באמצעות אולטרסאונד. הדמיה באמצעות תהודה
מגנטית גרעינית. MRI .
336401 ביוחומרים 2.0
חומרים בעלי עניין רפואי: פולימרים, חומרים קרמיים, מתכות, היבטים כימיים וכימיו פיסיקליים; חומרים מכניים חדשים –
ברפואה: חומרים נקבוביים, חומרים מרוכבים; התנהגות החומרים בתאים פיסיולוגיים, ביוקומפטיביליות; הפרדת בין-
חומרים, שיטות קלסיות ושיטות מתקדמות; פולימרים נושאי תרופות. תרופות "מונחות"; מערכות לשחרור תרופות
בקצב מבוקר: תכונות והיבטים הנדסיים; קטליזטורים ומספחים בלתי מסיסים ובעלי ספציפיות ביולוגית, תכשירים
לטיהור דם מרעלים ומטבוליטים. היבטים כימיים, ביולוגיים והנדסיים, יישומים רפואיים.
336518 מעבר חום במערכות ביולוגיות 3.0
החוק הראשון של התרמודינמיקה, הולכת חום במצב יציב ומשתנה, הסעה טבעית ומאולצת, קרינה בין גופים שחורים
ואפורים, משואת הביו חום, שווי משקל, בקרת טמפרטורה של גוף האדם. מודלים אנלוגיים לחישוב מעברי חום –
ברקמות. שימושים קליניים בתרמוגרפיה. שמושים מעשיים במשואות הביו חום לטפול בחום ובקור. כירורגיה בעזרת –
הקפאה. הסטודנטים משתתפים בפיתוח מודלים בשיעורי הבית ובסקר ספרות ודוחות.
* 336535 אולטרסאונד טיפולי 2.5
נושאים: דינמיקה של בועות וקויטציה, תופעות מסדר שני, לחץ קרינה וזרימות תמידיות מושרות אולטרסאונד,
אולטרסאונד בעוצמה גבוהה ואי לינאריות, גלי הלם. שיטות למיקוד האלומה. השפעות על רקמות ותאים. יישומים.
336017 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו רפואית * 2.0
קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי.
סילבוס מפורט נקבע בשנה בה ניתן הקורס.
* 338500 סמינר מתקדם בהנדסה רפואית וביולוגית 1.0
הצגת נושא בהנדסה רפואית וניתוח ניסוייות ועיוניות שפורסמו בספרות מדעית שוטפת. הסטודנט משתלם בנושא
באופן עצמאי ומגיש את סיכומו בצורת הרצאה בע"פ ודו"ח בכתב.
336520 שתלים אורתופדיים ותחליפי רקמה – 2.5
כשל מכני של מפרקים, מפרקים מלאכותיים: שיקולים ביומכאנים, בתכן בגפה העליונה והתחתונה, שברים בעצמות
ארוכות וקיבוע שברים בשיטות שונות. מבנים העשויים משני חומרים בעצמות ובמפרקים, ובעיות בלתי מסוימות
בעמיסות שונות. מאמצים מורכבים, חומרי תחליפי עצם, רצועות וצנורות דם.
* 338319 פרויקט מתקדם בהנדסה ביו רפואית 6.0
הקורס מאפשר למשתלמים ללמוד באופן יסודי נושא ספציפי בתחום הבעיות השייכות להנדסה ביו רפואית, ולרכז את –
המידע הקיים בקשר לאותו נושא ולהגיש את החומר בצורה מסודרת כדו"ח בכתב ובדרך כלל גם ע"י הרצאה
סמינריונית.
*יתכן ויינתן כקורס בחירה.

תואר שני ME בהנדסה ביו רפואית תל אביב אוקטובר 17 501716