ROSE K2

עדשת ROSE K2 לקרטוקונוס- מדריך מקוצר מאת ד"ר ניר ארדינסט

לעדשת רוז K ולרוז K2 (עדשת ROSE K) בעלת 2 עקרונות מנחים:

1. ככל שהאיזור האופטי קטן בהתאם לבסיס הקימור שגדל (אזור האופטי עולה בהדרגתיות מערכים של 4.00-6.50 מ"מ אל בסיסי קימור שמשתנים במקביל בהדרגה בערכים  של 5.20 מ"מ -7.60 מ"מ).

2. ככל שבסיס הקימור קמור יותר כך גם ה Edge lift גדול יותר.

עקרונות אלו מספקים פתרון יעיל כיוון שאם משתמשים בעדשת מגע ספרית רגילה להתאמה של קרטוקונוס וקוטר אזור האופטי גדל נוצר בפריפריה מרווח (Clearance) מוגזם כך שנוצר לחץ על החלק העליון של הקרנית (הנורמאלית) והעדשה יורדת למטה.

עקרונות התאמה

 בוחרים 0.20 מ"מ קמור יותר מקריאות ה  K הממוצעות. בתמונת פלורסין נצפה למגע קל הכולל 2.00-3.00 מ"מ של נגיעה מרכזית.

רקע ונתונים על העדשה ROSE K2

בסט 26 עדשות כך שיהיה מינימום של אובר רפרקציה.

בסיס קימור מ 4.3 מ"מ עד 8.4 מ"מ

קוטר העדשה מ7.9 עד 10.4 מ"מ

בגלל העקרונות שציינתי למעלה העדשה מצוינת להתאמת פיגיבק

העדשה ROSE K2 הינה עדשת מגע קשה (מחומר הגלם בוסטון) והינה שיפור של העדשה המקורית משנת 1995 nxpe, מענה לקרניות מעוותות, רוב סוגי הקרטוקונוס, התאמה לאחר השתלת קרנית, טראומה, נתוחי רפרקציה ועוד.

סוגים נוספים:

Rose K PG : הקיצור PG מתייחס ל Post Graft. ההתאמה מומלצת לאחר השתלת קרנית ולפלוסיד (PMD). עדשה בעלת מבנה הפכי, האזור האופטי שטוח יחסית ואילו הפריפריה מתאימה למבנה פריפריה של קרנית בריאה.

Rose K IC: לאחר ניתוחי קרנית או דיסטרופיות בקרנית. האזור האופטי של העדשה יוצר "גשר" מעל האזור האופטי המעוות, האזור הפריפרלי הגדול ונשען על החלק החיצוני של הקרנית, לעדשה קוטר גדול של 11.4 מ"מ.

את כל שלושת הדגמים ניתן להזמין עם התוספות הבאות:

• 5 רמות קצה:

Double flat lift

Standard flat lift

Standard lift

Standard steep lift

Double steep lift

• פריפריה טורית

• פריפריה אסימטרית ACT

• צלינדר פנימי – Back Toric

• צלינדר חיצוני – Front Toric

• צלינדר פנימי + חיצוני – Bi Toric

עדשת רוז קיי Rose K לוגו
עדשת רוז קיי Rose K לוגו