חברויות בינלאומיות בע.מ של אופטומטריסטים

חברויות בינלאומיות בעדשות מגע של אופטומטריסטים הינם חברויות בינלאומיות באיגודים או חוגים מקצועיים ברחבי העולם.
אופטומטריסטים נוהגים לציין את החבריות לאחר אזכור או ציון התואר למשל:

Yisrael Yisraeli, B.Sc MCOptom

Yisrael Yisraeli, B.Optom, FBCLA

Yisrael Yisraeli, B.Optom, MCOptom

_________________________

להלן החברויות בינלאומיות בעדשות מגע של אופטומטריסטים ישראלים העיקריות:

MCOptom

Member of the College of Optometrists

חבר בקולג' הבריטי של האופטומטריסטים

FAAO

Fellow of the American Academy of Optometry

עמית באקדמיה האמריקאית של האופטומטריה

FIACLE

Fellow of the International Association of Contact Lens Educators

עמית באיגוד הבינלאומי לחינוך עדשות מגע

FBCLA

Fellow of The British Contact Lens Association (BCLA)

עמית באיגוד העדשות מגע הבריטי

FECCO

Member of European Council of Optometry and Optics

חבר במועצה האירופאית של אופטומטריה ואופטיקה

כנס BCLA 2103 - כניסה ראשית. תמונה באדיבות גב' יפית פרוינד. הקטנת תמונה ד"ר ניר ארדינסט
כנס BCLA 2103 – כניסה ראשית. תמונה באדיבות גב' יפית פרוינד. הקטנת תמונה ד"ר ניר ארדינסט