צלם החוג לעדשות מגע הינו מר משה גררה. התמונות ברישיון