עדשת מגע-בדיקה

תקן בדיקת עדשות מגע

ביקור אצל איש המקצוע מלווה בבדיקה מקיפה להתאמת עדשות מגע. להלן תקן בדיקת עדשות מגע של החוג לעדשות מגע

בדיקות מקדימות

הסבר   עדשות מגע

תיאום   ציפיות

החלטה   איש המקצוע אודות סוג עדשות המגע

הסבר כללי אודות עדשות מגע

היסטוריה עינית

רפרקציה מלאה וחדות

מדדי קרנית ועין

קרטומטריה,   מיפוי קרנית, קוטר קרנית ואישונים, מפתח ומתח העפעפיים

בדיקת קרקעית העין

בדיקת מנורת סדק

בדיקת כמות ואיכות דוק הדמעות

הסבר למטופל

סיכום   ממצאי הבדיקה, הסבר למטופל בנוגע לאפשרויות הטיפול

זמן בדיקה: עד כ 30 דקות

בדיקות התאמה

התאמה   פרטנית של עדשות המגע

הנפקת   מרשם סופי של עדשות מגע

הרכבת עדשות בעיניי המטופל.

המתנה   של כ- 5-20 דקות.

בדיקה סקירה של חדות ראייה

בדיקת ע"מ מלאה במנורת סדק

אור   לבן ופלורסין, תנועת העדשה.

בדיקת אובר-רפרקציה

הנפקת מרשם לעדשות מגע

הרכבת עדשות בעיניי המטופל ובדיקת חדות ראייה

בדיקת ע"מ מלאה במנורת סדק

זמן בדיקה: עד כ 60 דקות

הדרכה ותרגול

השגת   עצמאות מלאה של הפציינט בהרכבת ע"מ, טיפול ואחזקה

הסבר מקיף אודות עדשות מגע

אימון הרכבה והסרה של העדשות ובחירת מנח צד העדשה

אחזקה, טיפול וניקוי עדשות המגע והמחסנית.

קביעת תוכנית המשך להסתגלות וביקורות.

זמן: עד כ 60 דקות

ביקורת

ביקורת   והחלטות על המשך וזמני הרכבת עדשות מגע

שבוע

חדות   ראייה ובדיקת מנורת סדק

חודש

חדות   ראייה ובדיקת מנורת סדק

חצי שנה

חדות   ראייה ובדיקת מנורת סדק

שנתי

חדות   ראייה ובדיקת מנורת סדק

מנורת סדק. צילום איתן הלימי. תמונה ד"ר ניר ארדינסט
מנורת סדק. צילום איתן הלימי. תמונה ד"ר ניר ארדינסט