עיניים ילדים ואוביאטיס

12 במאי 2018
החוג לעדשות מגע תמונה דר' ניר ארדינסט

הרצאות יום ו' בנושא עיניים ילדים ואוביאטיס

הרצאות יום ו'  25.5.2018 בנושא עיניים ילדים ואוביאטיס הכניסה ללא עלות – אין צורך ברישום המפגש הבא של הרצאות יום שישי ברפואת עיניים יתקיים ביום ו'  25.5.2018  […]